תקן ישראלי ת.י. 6185 לדלת מוסדית 2024 (דלת לכיתה/דלת לבית ספר) - שריונית חסם

תקן ישראלי ת.י. 6185 לדלת מוסדית 2024 (דלת לכיתה/דלת לבית ספר)

לחצו כאן להורדה

תקן זה קובע דרישות למכללי דלתות במוסדות חינוך שמטרתן למזער פגיעות גוף. דרישות אלה נוספות על דרישות התקנים הפרטניים החלים על מכללי הדלתות (ראו סעיף 1.2) התקן חל על מכללי דלתות סובבות, חד-אגפיות או דו-אגפיות (דלתות לבודות, דלתות אש ומכללי דלתות מגן [דלתות כניסה]), המותקנים במוסדות חינוך (ראו הגדרה 1.3.1) ובמבנים המיועדים בעיקר לפעילות של ילדים ובני נוער.

 

היתר מספר 99452 - אישור דלת מוסדית
היתר מספר 99452 – אישור דלת מוסדית

 

היתר מספר 99452
לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

שריונית חסם ייצור דלתות איכות בע"מ, דרך החרושת ,12 קרית גת, ישראל


את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 6185 מהדורה אפריל 2015 ג"ת 1

 

דגמים:

  1. מכלל דלת למוסדות חינוך – הגנה מפני פגיעה מדגם 183

מידות מלבן: רוחב1036: מ"מ, גובה: 2250 מ"מ.

מידות אגף: רוחב: 960 מ"מ, גובה: 2100 מ"מ.

 

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי il.org.sii.ww

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2024
תחילת תוקף היתר 01/01/2024

אפשר לעזור?

מומחי העיצוב והמיגון שלנו ישמחו לייעץ לך

עדיין מתלבטים?

אז לפני שאתם עוזבים, קבלו הצעה