יציקת בטון במשקוף לדלת דו כנפית / דלת כפולה - שריונית חסם

יציקת בטון במשקוף לדלת דו כנפית / דלת כפולה

שלב ראשון

יציקת בטון ברבע התחתון של אחד מניצבי המשקוף. מיד עם תום יציקת הרבע התחתון של הניצב הראשון, יש לבצע בדיקה ליישורו תוך שימוש בפלס מים כמתואר בהערות שבתחילת הפרק. 

בשלב זה יהיה ניתן לבצע תיקון ליישור הניצב במקרה הצורך. באחריות היוצק או מנהל העבודה באתר או הלקוח לוודא ישורת המשקוף טרם ביצוע היציקה ובמהלך ביצוע היציקה עצמה.

לאחר שהבטון בניצב הראשון התייבש במידה מספקת, יש לבדוק את ישורת הניצב השני והמשקוף העליון ולצקת את הניצב הרבע התחתון של הניצב השני. בשלב בו רק שני הרבעים התחתונים של המשקוף נוצקו, ניתן יהיה לבצע תיקונים בהתאם לצורך. 

לאחר ביצוע הבדיקות ולאחר שהבטון התייבש דיו, ניתן יהיה להמשיך לשלב השני. יציקת הרבע התחתון של המשקוף מבטלת את הצורך בתמיכות עץ למיניהן במרכז המשקוף, זאת במידה ופועלים ע"פ הנחיות אלו. 

שלב שני

מכיוון שמשקוף בניה אצל דלת דו כנפית הנו רחב מימדים, יש לבצע המשך ליציקת הבטון בניצבים עד לגובה של שלושת רבעי הניצב. 

לאחר השלמת היציקה עד לשלושת רבעי הגובה, יש לבצע בדיקה שוב, כמתואר בשלב הראשון. וכאשר בטוחים כי הניצבים לא זזו וכי פתח המשקוף לא נסגר, ניתן להמשיך ולצקת את כולו. 

ברגע שמגיעים ליציקת המשקוף העליון יש להתקין תמיכה בין המשקוף לרצפה. יכולה להיות קורת עץ. 

יש לוודא שלא יהיה לחץ שידחוף את המשקוף העליון וייצור בטן כלפי מעלה. להלן איור מתאר: בכל השלבים המתוארים לעיל, יש למגן את המשקוף כמתואר  בפרק 1 שבדף ההנחיות שלעיל.

הערות

– באחריות הלקוח ו/או המבטן לוודא יישור המשקוף תוך שימוש בפלס מים, זאת עלמנת לוודא שהמשקוף לא זז ממקומו ומיישורו. בנוסף חובה למדוד עם סרט מדידה את פתח המשקוף בשלוש נקודות; עליונה, מרכזית ותחתונה, על מנת לוודא שהמשקוף לא נסגר כתוצאה ממשקל הבטון.  

  יש לוודא גם שהמשקוף לא נפתח כתוצאה מהתקנת תמיכות עץ או גלמים במידות לא נכונות. המשקוף כשלעצמו מותקן ישר, אם הוא זז, יכול המצב להיות רק בגלל הסיבות שלהלן:

 1 – שהמשקוף לא נוצק מידית עם תום ההתקנה, מה שמותיר אותו פגיע למכות ו/או לדריכה על הרלס התחתון.

  2 – המשקוף נוצק כולו בפעם אחת, משקל הבטון עיוות אותו. משקל הבטון יכול להזיז את המקבילות של הניצבים האחד לשני, יכול להזיזו לכיוון צד הצירים או לכיוון צד המנעול ויכול להזיזו כלפי פנים או חוץ הבית. 

הערה חשובה: אסור בתכלית האיסור לעבוד עם ויברטור ו/או מכשירי דחיסה עבור הבטון. אלו פוגעים במשקוף ויוצרים לחצים שמעוותים את המשקוף.

יציקת בטון במשקוף לדלת דו כנפית / דלת כפולה - page 20170424 093534158 33

אפשר לעזור?

מומחי העיצוב והמיגון שלנו ישמחו לייעץ לך

עדיין מתלבטים?

אז לפני שאתם עוזבים, קבלו הצעה