הוראות התקנה ידית בהלה לדלת אש - שריונית חסם

הוראות התקנה ידית בהלה לדלת אש

שלבי ההתקנה:

1. הרכב את חצי המוט המרובע לדסקית המיועדת על פי הסדר הבא: 

א. לחץ אומגה אחת לתוך החריץ הקרוב לצידו הקצר של המוט. 
ב. השחל למוט דסקית עם חירור מרובע מחלקו הארוך של המוט ועד שייעצר באומגה.
ג. השחל למוט את דסקית הבסיס לרוזטה מחלקו הארוך של המוט ועד שייעצר בדסקית עם החירור המרובע. שם לב, לדסקית הבסיס ישנה הבלטה במרכזה. הפנה את ההבלטה לכיוון הצד הארוך של המוט המרובע. 
ד. השחל למוט את הדסקית השנייה עם החירור המרובע מחלקו הארוך של המוט ועד שייעצר בדסקית הבסיס. 
ה. לחץ את האומגה השנייה בחריץ השני שנותר במוט המרובע. 
ו. הרכבת חצי המוט המרובע הושלמה.

2. הרכב את חצי המוט המרובע בדלת במעטה הפונה לחוץ החדר.

3. לדסקית ישנם חמישה חורים לברגים, שניים מכל צד ואחד במרכז העליון של הדסקית. וודא שהחור המרכזי מבין החמישה יפנה כלפי מעלה.

4. קדח חורים מכינים בקוטר 3 מ"מ, אחד בחור העליון ושניים בחורים התחתוניים. 

5. הנח על הדסקית את דסקית הפלסטיק והדק אותה עם שלושת הברגים המצורפים בסט.

6. הדק את רוזטת הכיסוי אל דסקית הפלסטיק בלחיצה. 

7. השחל את תותב הפלסטיק לידית לתוך רוזטת הכיסוי. 

8. הדק את הידית במקומה. שם לב, יתכן ותאלץ לקצר מעט את המוט המרובע. המוט מותאם לדלתות בעוביים שונים. 

9. הכן את ידית הבהלה להתקנה על ידי פרוק המכסה העליון.

10. מקם את ידית הבהלה כך שהמוט המרובע יכנס למקומו בתוך מנגנון ידית הבהלה, סמן את מיקום הברגים לפי החירור שבידית הבהלה. שם לב, לבורג התחתון ישנו חצי חור בקצה המנגנון.

11. קדח חור מכין בקוטר 3 מ"מ במקומות שסימנת.

12. הדק את מנגנון הידית עם הברגים המצורפים בסט.

13. מדוד את מיקום המנגנון מדופן הדלת שבצד מנעול ועד המנגנון ומהקצה העליון של הדלת ועד המנגנון.

14. סמן את מיקום חלקו השני של המנגנון קרוב לצד הצירים. ואת מיקום החורים לברגים כמתואר בסעיף 10.

15. קדח חורים מכינים בקוטר 3 מ"מ עבור שני הברגים והדק את המנגנון השני למקומו רק עם הבורג העליון. כך תתאפשר תנועה של המנגנון על מנת שיהיה אפשר להתקין את מוט הידית.

16. הכנס את מוט הידית למקומה במנגנון שבצד מנעול. 

17. סמן את אורך הידית כך שיהיה מקום להכניסה גם למקומה במנגנון שבצד הצירים. 

18. חתוך את הידית בעזרת מסורית מתכת למידה שסימנת.

19. הכנס את הידית למקומה במנגנון.

20. הדק את הבורג התחתון של המנגנון שבצד צירים.

21. הרכב את מכסי המנגנונים שפרקת בתחילת ההתקנה, ראה סעיף 9.

אפשר לעזור?

מומחי העיצוב והמיגון שלנו ישמחו לייעץ לך

עדיין מתלבטים?

אז לפני שאתם עוזבים, קבלו הצעה