בידוד אקוסטי בדלתות, דלתות כניסה לדירות - שריונית חסם

בידוד אקוסטי בדלתות, דלתות כניסה לדירות

מהו האינדקס המשקולל לבידוד אקוסטי בדלתות כניסה ?

שריונית חסם יצור מוצרי ביטחון (1991) בע"מ דלתות כניסה לדירות

על פי התקן הישראלי ת"י-1004, חלק 2, קיימת חובת סימון של אינדקס הבידוד האקוסטי של הדלת, על ידי הטבעה על גבי הפאה האורכית של הדלת, בסימון ברור ובר-קיימא, שיכלול את הפרטים האלה:

1 – הדגם אליה משתייכת הדלת (1, או 2, או 3, או 4, בהתאם למפורט בטבלה מס' 1 בתקן).

2 – האינדקס המשוקלל של פחיתת הקול Rw כפי שנקבע במעבדה. בהתאם למפורט בטבלה מס' 1 בתקן, מסווגות הדלתות לארבע קבוצות, כמפורט להלן:

דרגה 1:                        Rw > 30 dB

דרגה 2:            25 dB < Rw ≤ 30 dB

דרגה 3:            20 dB < Rw ≤ 25 dB

דרגה 4:            15 dB ≤ Rw ≤ 20 dB           

דרגה 1 היא דרגה הבידוד הגבוהה ביותר.

בשלב זה אין עדיין דרישה לערך מינימום של בידוד אקוסטי אותו חייבת לספק דלת הכניסה לדירה, אך קיימת חובת דיווח לדייר על טיבה האקוסטי של הדלת, בהתאם לסימון כמצוין לעיל.

אפשר לעזור?

מומחי העיצוב והמיגון שלנו ישמחו לייעץ לך

עדיין מתלבטים?

אז לפני שאתם עוזבים, קבלו הצעה