תקנון דלת פנים קו אפס - שריונית חסם

תקנון דלת פנים קו אפס

תקנון קמפיין דלת פנים קו אפס

 1. הגדרות

         בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

 • "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ (חברה מספר 511553786).
 • תקופת הקמפיין – התקופה שמיום 14 במאי עד וכולל 08 לאוקטובר 2023 . "שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את הקמפיין ולקצר את תקופת הקמפיין.
 • מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" – אפריל 2023.
 • החנות – החנות בה נרכשה הדלת.

2. הקמפיין והמכירה :

        תנאי המבצע הם כדלקמן:

 • חתימת הלקוח במהלך תקופת הקמפיין.
 • מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 8 תשלומים.
 • אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף בקמפיין הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל קמפיין אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.
 • מותנה ברכישת 4 דלתות פנים ומעלה.
 • ידיות ענתיק /ניקל בלבד .
 • מידות סטנדרט- רוחב- 60-93 גובה – 1900-2070 תוספת לחריגה – רוחב 93-100, גובה 2170-2400 עפ"י מחירון לצרכן אפריל 2023.

4. שינוי תנאי המכירה:

"שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את ציבור הלקוחות .

5. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.

עדיין מתלבטים?

אז לפני שאתם עוזבים, קבלו הצעה