תקנון מבצע "בחג השבועות תקנה לך דלת לבנה" - שריונית חסם

תקנון מבצע "בחג השבועות תקנה לך דלת לבנה"

תקנון מבצע "בחג השבועות תקנה לך דלת לבנה"

1. הגדרות

 

       בתקנון זה תהיה למונחים הבאים

       המשמעות הרשומה לצידם:

 • "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ (חברה מספר 511553786).
 • תקופת המבצע – התקופה שמיום 26 באפריל 2021 עד וכולל 18 מאי 2021. "שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את המבצע ולקצר את תקופת המבצע.
 • דלת – דלת פנים מסדרת inhouse
 • מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" – מאי 2021.

 

2.  זכאות לקבלת הנחה במבצע "עושים לכם את שבועות לבן "

 

     כל לקוח שיגיע לאולם התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע דלת כניסה מסדרת 7000 בגוון לבן בלבד

     ו/או דלת פנים מסדרת inhouse  יהיה זכאי למחירים כדלקמן :

 • דלת כניסה מסידרת 7000 בגוון לבן בלבד 20% הנחה ממחירון החברה (לא כולל התקנה ודמי טיפול).
 • דלת פנים :תשלום מלא על 4 דלתות מסדרת inhouse קבלת דלת חמישית חינם.

המחיר הינו לדלתות במידות סטנדרט בלבד. גוון לבן בלבד.

הכל בכפוף לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו .

 

3. תנאי המבצע

תנאי המבצע הם כדלקמן:

 • חתימת הלקוח במהלך תקופת המבצע 18/05/21-26/04/21.
 • מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 5 תשלומים.
 • אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף במבצע הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל מבצע אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.
 • המחיר כולל מע"מ.
 • המחיר לדלת פנים מותנה ברכישת 4 דלתות ומעלה.

 

4. שינוי התקנון

"שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את הלקוח, ובלבד שלא תפגע זכותו לרכישת הדלת במחיר המבצע. 

5. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתהיה בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.

דילוג לתוכן