תקנון מבצע "פותחים דלת לשנה חדשה" - שריונית חסם

תקנון מבצע "פותחים דלת לשנה חדשה"

תקנון מבצע "פותחים דלת לשנה חדשה"

1. הגדרות

         בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

  • "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ (חברה מספר 511553786).
  • תקופת המבצע – התקופה שמיום 06 לספטמבר עד וכולל 14 לאוקטובר 2023. "שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את המבצע ולקצר את תקופת המבצע.
  • מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" – אפריל 2023.
  • החנות – החנות בה נרכשה הדלת.

2. זכאות לקבלת הנחה על 3 דגמים :

כל לקוח שיגיע לאולמות התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע דלתות דגם 3015, 8001G, 7020 סורג 26 יהיה זכאי לקבל הנחה – הכל בכפוף לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו .

3. תנאי המבצע

תנאי המבצע הם כדלקמן:

  • חתימת הלקוח במהלך תקופת המבצע .
  • מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 8 תשלומים.
  • אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף במבצע הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל מבצע אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.
  • ההנחה הינה בגין מחירון לצרכן ללא סעיף דמי התקנה וטיפול.
  • המחיר אינו כולל- ידית מעוצבת, דמי התקנה וטיפול.

4. שינוי התקנון

"שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את הלקוח, ובלבד שלא תפגע זכותו לקבלת ההנחה.

5. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.

עדיין מתלבטים?

אז לפני שאתם עוזבים, קבלו הצעה