תקנון הגיעה שעת האפס - שריונית חסם

תקנון הגיעה שעת האפס

תקנון "הגיעה שעת האפס"

1. הגדרות

בתקנון‏ זה‏ תהיה ‏למונחים ‏הבאים‏ המשמעות ‏הרשומה ‏לצידם:
"שריונית‏ חסם"‏– שריונית‏ חסם ‏יצור ‏דלתות‏ איכות ‏בע"מ‏‏) חברה ‏מספר‏ 511553786).
תקופת‏ המבצע‏– התקופה‏ שמיום 05 ינואר עד ‏וכולל‏ 31 לינואר‏ 2022. ‏"שריונית ‏חסם"‏ תהא‏ זכאית‏ בכל ‏עת‏ להפסיק‏ את‏
המבצע ‏ולקצר ‏את‏ תקופת‏ המבצע.
מחירון‏ הדלתות ‏– מחירון ‏הדלתות‏לצרכן‏של ‏"שריונית ‏חסם" ‏-‏‏ינואר ‏2022.‏
החנות ‏– החנות ‏בה ‏נרכשה ‏הדלת.

זכאות לקבלת הנחה בשיעור גובה 20%


כל ‏לקוח ‏שיגיע‏ לאולמות‏ התצוגה ‏וירכוש ‏במהלך ‏תקופת‏ המבצע:
1 .דלתות ‏פנים‏/‏כניסה ‏קו‏ אפס‏ בלבד יהיה‏ זכאי ‏לקבל ‏הנחה‏ בגובה 20%. ‏ בנוסף ‏הכל‏ בכפוף ‏לעמידתו‏ המלאה‏ של‏ הלקוח‏ בתנאי‏ המבצע ‏ובהתאם‏ לכל‏ תנאיו‏ של‏ תקנון‏ זה ‏אשר‏י יחשב‏ כחלק‏ בלתי‏ נפרד‏ ממנו‏.‏

2 . תנאי המבצע
תנאי‏ המבצע ‏הם‏ כדלקמן:
חתימת ‏הלקוח‏ במהלך ‏תקופת‏ המבצע‏.
מחיר‏ ההזמנה ‏של ‏דלת‏ מאותו ‏דגם ‏כאמור ‏לעיל ‏בתנאי‏ תשלום ‏של‏ לכל‏ היותר‏ 8 תשלומים.‏‏
אין ‏כפל‏ מבצעים ‏– לקוח‏ הרוכש ‏דלת ‏והמשתתף ‏במבצע‏ הנוכחי,‏ מוותר ‏בזה‏ו/או‏ יראוהו ‏כמוותר ‏על‏ השתתפות ‏בכל‏ מבצע‏
אחר‏ של ‏"שריונית ‏חסם"‏ בנוגע‏ לאותה ‏דלת.
הנחה בגובה 20% הינה ‏בגין‏ מחירון‏ לצרכן‏ ללא סעיף דמי התקנה וטיפול.‏

4 .שינוי התקנון

"שריונית‏ חסם"‏ זכאית ‏לשנות‏ הוראות‏ תקנון‏ זה‏ מפעם ‏לפעם.‏ כל ‏שינוי‏ יחייב‏ את‏ הלקוח, ‏ובלבד ‏שלא‏ תפגע ‏זכותו‏ לקבלת‏
ההנחה ‏בגובה 20%.‏

5 .סמכות שיפוט
סמכות ‏השיפוט ‏הבלעדית‏ בכל ‏מחלוקת‏ שתתגלע ‏בין‏ "שריונית ‏חסם"‏ ללקוח,‏ תהיה ‏מסורה ‏אך‏ ורק ‏לבית‏ המשפט ‏השלום‏
ברחובות‏ או ‏לבית ‏המשפט‏ המחוזי‏ בתל‏אביב-יפו,‏ לפי ‏מהות ‏העניין

דילוג לתוכן