האחריות שלנו - שריונית חסם

האחריות שלנו

אחריות לדלתות שריונית חסם

לקוחות יקרים,
אנו מודים לכם שבחרתם לרכוש ממוצרי שריונית חסם ומברכים אתכם על הצטרפותכם לחוג לקוחותינו בארץ ובעולם. שריונית חסם מבינה שרכישת דלתות כניסה או פנים היא מההחלטות החשובות המשפיעות על עיצוב הבית. אנו מתחייבים לספק את המוצרים באיכות הגבוהה ביותר עם עיצוב עדכני ומרהיב, בשילוב תודעת שירות מהגבוהות בענף הדלתות בישראל. דלתות הכניסה מתוצרת שריונית חסם עומדות בדרישות התקינה הישראלית ובחלק ניכר מדרישות התקינה האירופאית, לכן הן נמכרות ביותר מ –30 מדינות בעולם, עובדה זו מעידה על איכות מוצרינו. החברה מייצרת דלתות פנים איכותיות העשויות מתכת קלה ומשווקת גם דלתות עץ ברמות גימור שונות, בשילוב חלונות בשלל דגמים ודקורציות, ובמבחר גדול של גוונים יפיפיים. אנו מציעים לציבור לקוחותינו דגמי דלתות פנים עמידות למגע עם מים בשילוב משקוף פולימרי התואם לגוון הדלת.
דלתות הפנים שלנו הופכות את הבית למקום מעוצב ומרשים ביותר.
למקבץ זה מצורפים: תעודת אחריות ותנאיה. הוראות שימוש והפעלה. הוראות ניקוי ותחזוקת המוצרים.
בכבוד רב, חי בן יונתן מנהל השיווק הארצי

פירוט תקופת האחריות

* תקופת האחריות הנקובה לעיל תקטן לכדי המחצית כאשר הדלת חשופה לתנאי סביבה קשים כגון: מים, מקלחות, מי שטיפה, גשם, שמש, לחות גבוהה, מליחות, קירבה לים, אקלים ימי, אקלים מדברי, סביבה תעשייתית וכדומה.
** האחריות לא חלה על פרזול שהדביקו עליו סרט דביק ו/או חומר לשימור, מברשת תחתונה איננה אוטמת מים.
*** האחריות לדלת inHouse היא עבור המשקוף והכנף בלבד ולא חלה על הפרזול ו/או חלקים נלווים והיא עמידה במגע עם מים.

תנאי האחריות

 1. האחריות ניתנת לתיקון ו/או החלפה (לפי שיקול דעת החברה) של חלק כלשהו במוצר, אשר יראה לחברה פגום כתוצאה מכשל הנובע מהליך הייצור (איכות החומרים ו/או טיב עבודות הייצור).
 2. תקופת האחריות תימנה ממועד ההתקנה של המוצר ולא מיום הזמנתו.
 3. האחריות כוללת שנת שירות חינם במהלך השנה הראשונה או חצי שנה כאשר מדובר בצבע או כל ציפוי, מברשת תחתונה, אינסרט ופרזול. יודגש בזאת כי כל קריאת שירות בלתי מוצדקת יחויב הלקוח בתשלום.
 4. החל מהשנה השנייה, ישלם הלקוח דמי שירות בלבד.
 5. האחריות תינתן בכפוף להצגת תעודה זו.
 6. האחריות הינה עבור איכות החומרים וטיב עבודות הייצור בלבד, דהיינו: עבור פגמים הנובעים מהליך הייצור בלבד.
 7. האחריות לא תחול על כל נזק אחר שייגרם על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או מי שעושה שימוש במוצר לרבות נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או גופניים ו/או נפשיים ו/או כספיים וכו'.
 8. ברכישת דלתות במשווק מורשה או מפיץ מורשה של שריונית חסם, האחריות כוללת גם את ביצוע ההתקנה.
 9. האחריות אינה חלה במקרה בו הלקוח או כל גורם אחר נהג באופן שאיננו מקובל ו/או לא סביר ו/או לא נכון ו/או לא זהיר ו/או רשלני ו/או בניגוד לאמור בתעודת אחריות זו – בשימוש במוצר או בתחזוקתו, האחריות אינה חלה במקרה שהצרכן או כל גורם אחר גרם בעצמו נזק למוצר בזדון ו/או בשגגה ו/או כתוצאה מכל פעולה ו/או סיבה אחרת.
 10. האחריות אינה חלה במקרה בו הפגם ו/או הקלקול ו/או הליקוי נגרם כתוצאה מתאונה ו/או כוח עליון ו/או ממגע עם מים ו/או חשיפה ישירה לשמש.
 11. האחריות על נזקי מים ומזיקי עץ בדלתות פנים מדגם inhouse הינה ל-5 שנים.
 12. האחריות לא תחול במקרה בו המוצר תוקן ו/או טופל ו/או שונה על ידי גורם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
 13. האחריות לא תחול על שריטות, שפשופים, מכות ופגמים שנוצרו בבית הלקוח. זולת אם אירעו טרם יצא המוצר את שערי המפעל.
 14. בדלתות המשלבות חלון זכוכית ו/או חיפוי זכוכית, האחריות לא תחול על זכוכית שניזוקה / נשברה / נסדקה לאחר מועד ההתקנה ו/או בדלת החשופה לקרני השמש.
 15. תעודת האחריות אינה מהווה הסכם ביטוח או כל התחייבות אחרת מכל מין וסוג שהוא.

הוראות שימוש

דלתות כניסה

 1. פתיחה ונעילה של הדלת מתבצעת באמצעות מפתח.
 2. תמיד לאחר ביצוע נעילה יש לוודא שהדלת אכן ננעלה – דלת טרוקה אינה נעולה.
 3. על מנת להוציא את המפתח יש לבצע סיבוב אחד מלא ולהביא את ראש המפתח למצב מאוזן, כאשר הוא קרוב לקצה הימני שבחריץ הצילינדר.
 4. יש לטרוק את הדלת בעדינות, לעולם אין לטרוק את הדלת בחוזקה.
 5. הדלתות לסוגיהן אינן מיועדות למגע עם מים אלא אם צוין כך במפורש במסמך זה.
 6. אין להעמיד חפצים בין הדלת למשקוף אשר עלולים למנוע את סגירתה התקינה. אלו עלולים לגרום לנזק 6 כאשר הדלת נסגרת עליהם בטעות.

דלתות פנים

 1. דלתות הפנים מסופקות עם מנעול הנקרא "תפוס פנוי", מנעול זה מאפשר נעילה של הדלת מתוך החדר באמצעות מפתח קבוע, אולם מחוץ לחדר אין מפתח. כאמצעי בטיחות, המנעול בנוי כך שבעת הצורך, ניתן יהיה לפתוח את הדלת מחוץ לחדר באמצעות שימוש במברג שטוח או במטבע כלשהו (למשל: מטבע של חצי שקל).
 2. לסגירת הדלת יש לטרוק אותה בעדינות, אין לטרוק בחוזקה.
 3. נעילת הדלת מבוצעת ע"י המפתח הקבוע שבתוך החדר.
 4. בדלתות שהוזמנו במיוחד עם מנעול רגיל בעל מפתח משני הצדדים שאיננו קבוע, הנעילה מבוצעת ע"י סיבוב המפתח נגד מגמת השעון, והפתיחה מבוצעת ע"י סיבוב המפחת עם מגמת השעון.
 5. אין להעמיד חפצים בין הדלת למשקוף אשר עלולים למנוע את סגירתה התקינה. אלו עלולים לגרום לנזק כאשר הדלת נסגרת עליהם בטעות.
 6. הדלתות לסוגיהן אינן מיועדות למגע עם מים אלא אם צוין כך במפורש במסמך זה.

דלתות עץ

 1. מוצרי עץ, אשר מעצם טבעם אינם מיועדים לשהות במים. על כן, יש להימנע מכל מגע של המוצרים עם מים.
 2. במוצרים המותקנים בחדרי אמבטיה ו/או בכל מקום אחר בו נעשה שימוש תדיר במים, יש לדאוג להרכבת מקלחונים ו/או אמצעי הגנה הולמים אחרים, באופן שלא יהיה כל מגע של מים עם המשקוף ו/או עם הדלת. בכל מקרה בו נחשף המוצר למגע עם מים, יש לדאוג לייבוש מיידי של המוצר.
 3. בעת ניקוי הרצפה, אין לשפוך מים על הרצפה באופן בו יהיה מגע ישיר של מים עם הדלת. מומלץ לנקות את הרצפה עם מטלית לחה ולאחר מכן מטלית יבשה.
 4. אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים (כגון: אקונומיקה, מים כחולים וכו') ו/או תמיסות חומציות למיניהן לניקוי הדלתות או הידיות.
 5. דלתות עץ הינם מוצרי פנים. יש להימנע מחשיפת המוצרים לשמש. חשיפה כאמור עלולה לגרום לעיוות ו/או לשינוי צורתם המקורית.
 6. יש להקפיד על חיזוק ברגי האלן בידיות אחת לשנה.
 7. לא תהיה כל אחריות לנזק שיגרם למוצר כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות השימוש דלעיל ו/או כתוצאה מכל שימוש בלתי סביר אחר, לרבות שריטות, מכות ו/או פגיעות שנגרמו לאחר ההתקנה.
 8. הדלתות לסוגיהן אינן מיועדות למגע עם מים אלא אם צוין כך במפורש במסמך זה.

הוראות ניקיון

דלתות כניסה

דלת הכניסה לבית נמצאת חשופה לתנאי מזג האוויר, אור השמש ופרק הזמן שהיא מותקנת. ישנה חשיבות גדולה להגנה על הדלת, הפרזולים השונים, הידיות, הצבע, הציפויים וכו'. על המיגון להיות יעיל במניעת חשיפת הדלת לשמש ולמגע עם מים, היות והיא עלולה להפגע מחשיפות אלו. חשוב לשמור עליה מפני שינויי פיגמנטציה הנגרמים מחשיפה לשמש, קילוף שנוצר כתוצאה משריפת הציפוי/ צבע, קורוזיה הנגרמת מלחות גבוהה או ממגע עם מי גשמים ומי השקיה ושאר מפגעים. דלת כניסה מיוצרת אמנם בתהליכים מבוקרים שמסייעים למנוע את רגישותה לפגעי מזג האוויר והזמן, אולם אלו לעולם אינם מספיקים דיים. חשוב מאד למגן את אזור הדלת ממפגעים אלו על מנת לשמור על איכותה לאורך זמן.

 1. ניקיון הדלת מבוצע עם מטלית לחה ומיד לאחר מכן מטלית יבשה.
 2. אין להשאיר על הדלת מים שיתייבשו עליה או יזלגו למקומות העלולים לצבור אבק שבערבוב עם מים יהפכו 2 לבוצה שעלולה לפגום בתפעול מכלולים שונים בתוך הדלת. כמו כן, מים עומדים מעכלים את הגלוון של הפח ועלולים לגרום להחלדה במשך הזמן. לרוב קורה כאשר הדלת באה במגע עם מים באופן תדיר, אחת לשבוע, ניקיונות, מי השקיה, מי גשמים, קרבה לים וכו'. דלת שלא באה במגע עם מים לא תחליד.
 3. בדלתות צבועות בתנור ו/או בצביעה רטובה, אין להשתמש בספוג פלא או סקוצ'ברייט או מטליות מיקרופייבריות. הסיבים של מוצרים אלו פוגעים בצבע הדלת.
 4. אין לעשות שימוש בתרסיסי שימון כלשהם מכל מין וסוג לניקיון הדלת, אסור לעשות שימוש ב – WD40 ודומיו. תרסיסי שימון אלו מזיקים לצבע הדלת באופן חד משמעי. אסור בתכלית האיסור לעשות שימוש בחומצות למיניהן.
 5. בשום אופן אין להשתמש בחומרים חריפים כגון פנטסטיק, אקונומיקה, מים כחולים, סנו רהיט ומוצרים שאינם מומלצים על ידי יצרן הדלת.
 6. לשימור צבע הדלת יש להשתמש אך ורק במוצרים המומלצים על ידי היצרן בפרסומים הרשמיים שלנו באתר האינטרנט של החברה – www.sls.co.il.

דלתות פנים

 1. ניקיון הדלת מבוצע עם מטלית לחה ומיד לאחר מכן מטלית יבשה.
 2. אין להשאיר על הדלת מים שיתייבשו עליה.
 3. בדלתות צבועות בתנור ו/או בצביעה רטובה, אין להשתמש בספוג פלא או סקוצ'ברייט או מטליות מיקרופייבריות. הסיבים של מוצרים אלו פוגעים בצבע הדלת.
 4. אין לעשות שימוש בתרסיסי שימון כלשהם מכל מין וסוג לניקיון הדלת, אסור לעשות שימוש ב -WD40 ודומיו. תרסיסי שימון אלו מזיקים לצבע הדלת באופן חד משמעי. אסור בתכלית האיסור לעשות שימוש בחומצות למיניהן.
 5. בשום אופן אין להשתמש בחומרים חריפים כגון פנטסטיק, אקונומיקה, מים כחולים, סנו רהיט ומוצרים שאינם מומלצים על ידי יצרן הדלת.
 6. לשימור צבע הדלת יש להשתמש אך ורק במוצרים המומלצים על ידי היצרן בפרסומים הרשמיים שלנו באתר האינטרנט של החברה – www.sls.co.il.

עדיין מתלבטים?

אז לפני שאתם עוזבים, קבלו הצעה