שאל את
המומחה

ידע כללי, מילון מונחים

מילון מונחים

דלת עם פלס - עם קנט / מדרגה

המילה קנט הנה מונח מקצועי בו משתמשים בכמה קונוטציות.

שמות נוספים לקנט בדלת - קפטור / פלס / מדרגה. 

 

דלת עם קנט מסתירה מאחוריה את המרווח שבין הדלת למשקוף.

להלן איור מתאר.

 

הקנט מאפשר התקנת גומי בהיקף הדלת.