דלג לתוכן המרכזי

שאל את
המומחה

תקנון מבצע אביב- 30% הנחה על דלתות פנים


1.    הגדרות
         בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
א.    "שריונית חסם" – שריונית חסם יצור דלתות איכות בע"מ (חברה מספר 511553786).
ב.    תקופת המבצע – התקופה שמיום 27 מרץ עד וכולל 31 מאי 2019. "שריונית חסם" תהא זכאית בכל עת להפסיק את המבצע ולקצר את תקופת המבצע.
ג.    דלת – דלת מכל סוג כמופיע בקטלוג המוצרים.
ד.    דלתות פנים מסדרת inhouse. 
ה.    מחירון הדלתות – מחירון הדלתות לצרכן של "שריונית חסם" -  אפריל 2019. 
ו.    החנות – החנות בה נרכשה הדלת.

2. זכאות לקבלת הנחה בשיעור 30%
כל לקוח שיגיע לאולמות התצוגה וירכוש במהלך תקופת המבצע דלתות פנים מסידרת inhouse יהיה זכאי לקבל הנחה בגובה 30% - הכל בכפוף לעמידתו המלאה של הלקוח בתנאי המבצע ובהתאם לכל תנאיו של תקנון זה אשר ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו. ההנחה אינה כוללת את מחירי ההתקנה, ההובלה ודמי הטיפול. 


3. תנאי המבצע
תנאי המבצע הם כדלקמן:
א.    חתימת הלקוח במהלך תקופת המבצע .
ב.    מחיר ההזמנה של דלת מאותו דגם כאמור לעיל בתנאי תשלום של לכל היותר 8 תשלומים באמצעות כרטיס אשראי. 
ג.     אין כפל מבצעים – לקוח הרוכש דלת והמשתתף במבצע הנוכחי, מוותר בזה ו/או יראוהו כמוותר על השתתפות בכל מבצע אחר של "שריונית חסם" בנוגע לאותה דלת.
ד.    הנחה בגובה 30% הינה ממחירון לצרכן ללא הסעיפים דמי התקנה ,טיפול וללא הובלה. 
ה.    במסגרת המבצע יינתנו הנחות שונות באחוזים שונים בגין דלתות מסדרות רבות כמופיע במחירון החברה ,ההנחות הינן בגין דלתות כניסה והן משתנות מדגם לדגם.
ו.    ההנחה בדלתות פנים מסדרת inhouse  מותנים ברכישת 5 דלתות ומעלה.

 
4. שינוי התקנון
"שריונית חסם" זכאית לשנות הוראות תקנון זה מפעם לפעם. כל שינוי יחייב את הלקוח, ובלבד שלא תפגע זכותו לקבלת ההנחה המופיעה לעיל. 


5. סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין "שריונית חסם" ללקוח, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט השלום ברחובות או לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי מהות העניין.