שאל את
המומחה

תקן דלתות אש 2017

דלתות האש של שריונית חסם עומדות בדרישות התקן הישראלי 1212. פרטי אישור התקן בדף.