שאל את
המומחה

אקוסטיקה - אישור מת"י

לשרותכם,

מצורף אישור לבדיקה שבוצעה לדלת כניסה העומדת ב - 24dB בהתאם לאמור בטבלה שבסעיף

4 לת"י 1004 חלק 2 דלתות הכניסה שלנו נמצאות בדרגה 3.